ALGEMENE VOORWAARDEN LUCHTHAVENVERVOER

LUCHTHAVENVERVOER

Algemende voorwaarden/bijkomende info:


- luchthavenvervoer wordt niet gecombineerd met andere klanten, om zo een persoonlijke

  service te garanderen.


- indien er meerdere ophaaladressen van toepassing zijn, wordt er een toeslag van 5€ per adres

  gehanteerd.


- bij een laattijdige wijziging van het ophaaluur kan W-ServicEs een kleine toeslag aanrekenen


- om een vlot vertrek aan de luchthaven te garanderen, neemt u als klant eventjes contact op

  met W-ServicEs kort na de landing om zo een afspraakpunt te bespreken.

  Na de landing zijn 45 minuten wachttijd inbegrepen.  Bij het overschrijden van deze wachttijd

  wordt een toeslag van 10€ per 15 minuten aangerekend (uitgezonderd bij vertraging van uw

  bagage).


- bij het opzettelijk bevuilen of bij het beschadigen van de wagen wordt een vaste kost van 70€

  aangerekend.

  Indien de wagen door een externe firma hierdoor gereinigd of hersteld dient te worden, wordt

  deze factuur eveneens doorgestuurd.


- W-ServicEs kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een gemiste vlucht in geval van

  overmacht (bv. files).


- elke ophaling wordt ingeboekt op basis van de door de klant verstrekte gegevens.  W-ServicEs

  is bijgevolg niet aansprakelijk voor eventuele extra kosten gekoppeld aan foutieve

  informatie bij de boeking (zoals bv. kosten voor een taxi of trein).


- het dragen van de veiligsheidsgordel is verplicht voor elke passagier.

  Eventuele boetes worden verhaald op de klant.


- bij annulaties minder dan 24 uur voor de geplande rit wordt de helft van het bedrag van de

  desbetreffende rit aangerekend.

  Bij het niet op de hoogte brengen van een annulatie rekent W-ServicEs het volledige bedrag

  aan.  Bij een annulatie minder dan 12 uur op voorhand wordt het volledige bedrag aangerekend.


- de tarieven gelden zowel in de week als in het weekend, ook 's nachts.